پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي

پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي

پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فساد ميكروبي مواد غذايي
فساد ميكربي شير، گوشت و ماهي
تركيبات شير
اجزاء شير
فلور ميكربي شير خام
ورود ميكرب به شير خام از طريق تجهيزات انتقال و نگهداري شير
فرآوري حرارتي شير خام
بار ميكربي شير فرآوري حرارتي شده
نوع ميكربها در شير پاستوريزه
انواع فساد ميكربي در شير پاستوريزه
گوشت
گوشت بعنوان محيط رشد ميكربي
اثر pHگوشت بر روي كيفيت و فاسد شدن آن
فساد ميكربي گوشت در طي فرآوري اوليه
فساد گوشت تازه
فساد ميكربي در گوشت بسته بندي شده تحت شرايط خلاء يا جو اصلاح شده
مقايسه ساختار و تركيبات ماهي و گوشت
فلور مبكربي در ماهي
منابع آلودگي ميكربي ماهي در طي فرآوري اوليه
سخت پوستان و نرم تنان
فساد ميكربي ماهي

تصویر محیط برنامهدسته:

پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي

خرید آنلاین