پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته دوره کارشناسی ارشد مديريت

پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته دوره کارشناسی ارشد مديريت

پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته دوره کارشناسی ارشد مديريت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته دوره کارشناسي ارشد مديريت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

فهرست
روش تحقيق پيشرفتهدوره کارشناسي ارشد مديريت
تعريف علم
ويژگي های علم
تقسيم بندی علم
ويژگي هاي علوم انسانی
انتقادات وارده بر علوم انسانی
تعريف تحقيق
عناصر اصلي فرايند پژوهش علمي
مراحل تفضيلي اجراي طرح تحقيق علمي
منابع موجود براي انتخاب موضوع تحقيق
مسأله تحقيق
ويژگي هاي مسأله تحقيق
شرايط تدوين موضوع تحقيق
محتواي بيان مسأله
هدف از بررسي پيشينه تحقيق
چگونگي انجام بررسي پيشينه تحقيق
دسته بندي مقالات مرجع
ويژگيهاي چارچوب نظري
نکات مهم در بررسي پيشينه تحقيق
مباني تعيين اهداف فرعي
مشخصات اهداف تحقيق
رابطة متغير مستقل و متغير وابسته
مشخص كردن متغيرها و تعريف عملياتي متغيرها
انواع مقياس ها
سطوح ارزيابي

تصویر محیط برنامهدسته:

پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته دوره کارشناسی ارشد مديريت

خرید آنلاین